Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FLOTATS SA informa als usuaris del seu website que les dades personals demanades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, podrien ser introduïdes a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FLOTATS SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts.

Així mateix, FLOTATS SA informa de la possibilitat dexercir els drets daccés, cancel· lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció FLOTATS SA; C/ESCOLES PEUS 27,17520 PUIGCERDA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.