Subministrament d’àrids

FLOTATS els pot subministrar tota mena d’àrids provinents del nostre planter.

Relació d’àrids disponibles:

  • Sorra pols 0/5mm
  • Sorra rentada 0/4mm
  • Graveta 4/8mm
  • Graveta 8/12mm
  • Graveta 12/18mm
  • Gravilló 18/30mm
  • Macadam 30/70mm
  • TOT-U artificial 0/35mm
  • Escullera de 300 a 1.500Kg