Condicions d’ús

Condiciones de uso del webiste

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FLOTATS SA us informa que és titular del website WWW.FLOTATS.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, FLOTATS SA informa de les dades següents: El titular d’aquesta pàgina web és FLOTATS SA, amb CIF A17161845 i domicili social a FLOTATS SA; C/ ESCOLES PEUS 27, 17520 PUIGCERDA inscrita al Registre Mercantil al tom 407, foli 59, full GI-7660, inscripció 6a. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és flotats@flotats.cat.

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegació, accés i ús pel web de FLOTATS SA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de FLOTATS SA, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat segons el cas.

Les pàgines web de FLOTATS SA proporcionen una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del web. Esta responsablidad se extenderá a:

-La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FLOTATS SA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que doneu a les claus d’accés que heu obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

-L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FLOTATS SA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

FLOTATS SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FLOTATS SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FLOTATS SA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONES

FLOTATS SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la website, com a les condicions d’ús de la mateixa oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es poden realitzar, a través de la seva website, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modi?cades vàlidament per altres de posteriors.

RESERVA DE COOKIES

FLOTATS SA es reserva el dret d’utilitzar cookies a la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, FLOTATS SA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al disc dur. Tot i això, per a l’accés a la website de FLOTATS SA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateix o com a cessionària, a FLOTATS SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment exprés de FLOTATS SA.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

FLOTATS SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre lusuari i FLOTATS SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre lusuari i FLOTATS SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de PUIGCERDA.