Moviment de terres

L’empresa disposa d’un ampli equip de maquinària adequat per fer tota mena de treballs de moviments de terres relacionats amb la construcció de tot tipus d’habitatges, esplanació de terrenys per a equipaments esportius, reserves d’aigua…

A FLOTATS estem especialitzats en excavació de rases i col·locació de tot tipus de serveis, podent dur a terme la canalització de xarxes d’aigua, llum, gas… També disposem d’una àmplia experiència en la construcció de terraplens i bases amb materials adequats per a la formació d’esplanades.