Obres executades: Obres públiques

Relació d'algunes de les obres públiques realitzades recentment per Flotats S.A.:

 

 
 • Remodelació de la plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà
 
 • Remodelació de la plaça Cabrinetty(Puigcerdà)
 
 • Substitució de la canonada d’aigua i clavegueram de l’avinguda Cerdanya(Puigcerdà)
 
 • Reforma de l’aparcament de l’antic convent de clausura de Puigcerdà
 
 • Construcció d’un dipòsit d’aigua potable a Riu de Cerdanya
 
 • Condicionament de l’aparcament i l’accés a Roc Blanc(la Molina)
 
 • Reparació del pont de la Ctra.GIV-4082 d’Alp a La Molina
 
 • Reparació del pont de la Ctra.GIV-4033 d’Alp a Urtx
 
 • Pavimentació del camí de Montellà a Santa Eugènia
 
 • Arranjament del camí del Molí(Meranges)
 
 • Arranjament del camí del Torrent de la Mata de l’ós
 
 • Pavimentació de la carretera de Nas(Bellver de Cerdanya)
 
 • Pavimentació del camí de Llívia a Gorguja
 
 • Senyalització i arranjament turístic del camí de Sant Jaume
 
 • Arranjament de la plaça del Tornall de Martinet
 
 • Projecte complementari de serveis del carrer Parc Anglès(La Molina)
 
 • Urbanització de la plaça Major i carrers adjacents de Bolvir
 
 
 • Adequació i soterrament de serveis al Raval del Castell
Relació d'algunes de les obres públiques realitzades per Flotats S.A. durant els últims anys:

 

 
 • Remodelació places de Santa Maria i dels Herois(Puigcerdà)
 
 • Peatonalització dels carrers del casc històric de Puigcerdà: Espanya, Escoles Pies, Alfons I, Ramon Cosp i adjacents
 
 • Canalització i arranjament de la sèquia de Puigcerdà
 
 • Nova peatonalització amb substitució del paviment al Carrer Major de Puigcerdà
 
 • Obertura i construcció Ronda dels Torreons(Puigcerdà)
 
 • Obertura i urbanització del Camí Ral de Cerdanya(La Seu d'Urgell)
 
 • Construcció del llac de reserva d'aigua a Puigcerdà
 
 • Construcció dels ascensors inclinat i panoràmic de Puigcerdà
 
 • Abastiment d'aigua al refugi de Fontanera
 
 • Condicionament camí de Llívia a Cereja
 
 • Condicionament carretera de Santa Eugènia(Bellver de Cerdanya)
 
 • Condicionament carretera vella de Ger
 
 • Condicionament de la plaça Pere Sarret de Martinet
 
 • Condicionament de l'enllaç entre GI-4082 i el carrer Central d'Alp
 
 • Condicionament del camí de Santa Magdalena(Bellver de Cerdanya)
 
 • Condicionament dels parkings i millora dels camins de Fontanera(Guils de Cerdanya)
 
 • Cndicionament parking C/Meranges de Ger
 
 • Condicionament pista poliesportiva de Martinet
 
 • Adequació camí de la Colònia Simon(Puigcerdà)
 
 • Ampliació xarxa d'aigua potable de Queixans
 
 • Arranjament camins rurals i de reg(Bolvir)
 
 • Arranjament carretera de les pistes d'esquí nòrdic de Fontanera
 
 • Arranjament carretera de Riu de Cerdanya
 
 • Arranjament de la carretera de Saneja a Guils
 
 • Arranjament de la plaça Major d'Urtx
 
 • Arranjament del camí de les Espiraltes(Bolvir)
 
 • Arranjament del camí de Rigolisa(Puigcerdà)
 
 • Arranjament del camí de Sanavastre a Soriguerola
 
 • Arranjament dels carrers de Martinet
 
 • Arranjament tram carretera que va des de la C-1313 a Puigcerdà Residencial fins a Sant martí d'Aravó
 
 • Canalització de la xarxa telefònica de varis carrers de Martinet
 
 • Canalització tram de la sèquia de Bolvir
 
 • Connexió Avinguda Schierbeck amb el barri de l'Aduana(Puigcerdà)
 
 • Construcció de la pista poliesportiva d'All
 
 • Construcció de pou i tuberia d'impulsió d'aigua fins el dipòsit de Queixans
 
 • Construcció de sèquia de la Tour de Carol a Puigcerdà
 
 • Construcció estació depuradora d'aigues residuals de St.Martí de Cerdanya
 
 • Desconnexió d'aigües de reg del col.lector de Sant Martí d'Aravó
 
 • Eixamplament de l'estret de la Casa Nova de Bor(Bellver de Cerdanya)
 
 • Eixamplament pont Torrent dels Agustins
 
 • Estació de bombeig SUP-24(Puigcerdà)
 
 • Interconnexió de dipòsits i millora de la xarxa d'aigua potable(Alp)
 
 • Millora de punts perillosos a Fontanals de Cerdanya
 
 • Millora en l'abastiment d'aigua potable d'Isòvol
 
 • Pavimentació camí de Queixans a la Muntanya
 
 • Pavimentació del camí d'Alp al golf de Soriguerola
 
 • Pavimentació del carrer Estació de la Molina
 
 • Pavimentació dels carrers de Ger i Saga
 
 • Pavimentació dels carrers de Saneja
 
 • Planta potabilitzadora de Ger
 
 • Reconstrucció del pont del Molí d'en Pons a Bor(Bellver de Cerdanya)
 
 • Reparació carretera d'Estana a Béixec