Àrees d'activitat: Pavimentacions

FLOTATS té una llarga experiència en pavimentacions, havent-se especialitzat en aquest sector.

L'empresa disposa de maquinària d'estesa d'asfalt per a realitzar des de petits paviments, entrades de residències unifamiliars, patis, camins públics i particulars...; fins a grans pavimentacions com carreteres, esplanacions per pistes esportives, places...

També disposem d'equips per col.locació de paviments de formigó, col.locació de pedres naturals i artificials, llambordes, voravies... amb diferents acabats segons els projectes.

La nostra especialització en pavimentacions abarca des de la preparació del terreny per poder rebre la base per a pavimentar, la col.locació de les graves; fins al posterior acabat tant amb paviments flexibles asfàltics o hidràulics com amb formigó, i amb tot tipus d'"acabats".