Àrees d'activitat: Moviment de terres

L'empresa disposa d'un ampli equip de maquinària adient per realitzar tot tipus de treballs de moviments de terres relacionats amb la construcció de tot tipus de vivendes, esplanació de terrenys per equipaments esportius, reserves d'aigua...

A FLOTATS estem especialitzats en excavació de rases i col.locació de tot tipus de serveis, podent dur a terme la canalització de xarxes d'aigua, llum, gas... Així mateix disposem d'una àmplia experiència en la construcció de terraplens i bases amb materials adequats per la formació d'esplanades.

Veure llista d'obres realitzades