Àrees d'activitat: Subministrament d'àrids

FLOTATS els pot subministrar tot tipus d'àrids provinents de la pedrera de què disposem.

Relació d'àrids disponibles:

  • Sorra pols 0/5mm
  • Sorra rentada 0/4mm
  • Gravilla 4/8mm
  • Gravilla 8/12mm
  • Gravilla 12/18mm
  • Gravilló 18/30mm
  • Macadam 30/70mm
  • TOT-U artificial 0/35mm
  • Escollera de 300 a 1.500Kg