Parc de maquinària

El nostre equip de maquinària es composa de:

 • Miniexcavadores
 • Retroexcavadores mixtes
 • Retrogiratòries de 7 a 45 tones
 • Equips de martells trencadors de 60 Kg a 3.500Kg
 • Equips d’estesa d’asfalt tant per petites com per grans pavimentacions
 • Equip de pales carregadores de 15 a 25 tones
 • Equip d'estesa d'àrids amb motonivelladora
 • Equips diversos de compactació
 • Equip de camions tot terreny
 • Trailers de carretera per al transport d’àrids
 • Planta mòbil de cribat de materials
 • Planta fixa per a la fabricació d’àrids
 • Planta fixa per a la fabricació de formigons